Ac ampermetre


Amperlik farklı versiyonu bulunmaktadır. AC sistemlerde ( Jeneratör , şebeke vs ) hat üzerinden geçen akım miktarını ölçen elektrik aletlerine AC AMPERMETRE denir. Sensör hem AC hem de DC akım . Firmamız dijital dc ampermetre imalatı yapmaktadır.

Gerilimi (Un) : 2Vac.

Ac ampermetrelerimiz yıl garantilidir. VA (Besleme gerilimi) ;. Uygun oranda bir yardımcı akım trafosu kullanılarak istenilen büyüklükte akım ölçebilmektedirler. Analog veya dijital olmak üzere iki ayrı çeşidi vardır.

GA-11a (72x72mm) boyutunda, üretilmektedir . Bu sayede, günümüzün sıkışık elektrik ortamlarında doğru ve güvenilir testler yapabilirsiniz. Ampermetrelerin elektrik devresindeki sembolü, . Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz!

Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların. AC ak›m ve gerilim ölçmek amac›yla tasar›mlanm›fl ölçü cihaz›d›r. Cihaz, frekans› ile 5Hz aras ›nda de¤iflen sinü- soidal iflaretlerin RMS de¤erini do¤rulukta ölçer. Akım şiddetini ölçen bu aletler dijital, analog ve pens ampermetreler olarak çeşitlere sahiptir.

DC veya AC olmasına göre, DC ampermetresi veya AC ampermetresi kullanılmalıdır. Flex Özellikli 3Uzaktan Görüntülemeli. Yeni Fluke 3ile bir pens ampermetreden bekleyeceğiniz her şeyi yapabi- lir, ekranı çıkararak daha da fazla esneklik elde edebilirsiniz.

Teknisyen artık iki kişi gerektiren işleri . SKALA GENİŞLİĞİ (AÇISI). BRENİN AŞIRI SAPMA İÇİN DURDURUCUSU. Aktif güç olarak hesaplanır: p = ui çünkü, çünkü temsil güç faktörü, tamamen rezistif yükler( örneğin akkor, ısıtıcı, vb.) güç faktörü genellikle yakın endüktif ve kapasitif yük kapasitesi . EPA14 haneli, akım trafosu veya şönt ile kullanılabilen dijital akım göstergesidir.

AC , DC veya TRUE RMS ölçme özelliği. Satış Fiyatı:9 TL. Olmadan Dosya İndiremezsiniz. Garanti Süresi, : Ay.

Ticari ve sanayi alanlarda profesyonel kullanım için kapsamlı ölçüm seçenekleri, etkin değer ölçümü (TRMS), otomatik aralık işlevi ve LED ölçüm noktası aydınlatma özellikleri bulunan dijital akım pensi. Fluke 3kaçak akım test cihazı, kaçak akım ölçümleri için sağlam ve doğru bir çözümdür. Müdahelesiz bir şekilde. Ağırlık, Yaklaşık 250gram (Ambalajlı olarak). Tuş Takımı, Mikro Siviç.

Kutu şekli, Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir. Elektriksel Özellikler. UT2dijital pens ampermetre de bu amaçla üretilmiş hassas ve güvenilir bir pens ampermetredir.

UT2DİJİTAL PENSAMPERMETRE ÖZELLİKLERİ. Hassas Aletler kategorisi için mi bakıyorsunuz ?


Sorry, comments are closed!